maskmask

Polityka prywatności

Body & Mind massage by HANKA KRASZCZYŃSKA

Tadeusza Pełczyńskiego, nr 28e, lok. 24, 01-471 Warszawa

 1. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w szczególności Ustawie z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Hanna Kraszczyńska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Hanka Kraszczyńska z siedzibą w Warszawie, ul. gen. Tadeusza Pełczyńskiego, nr 28e, lok. 24, 01-471 Warszawa posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 525-141-08-44, numer REGON: 141155029, lub adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zwana w dalej Administratorem.
 3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z nami drogą elektroniczną na adres i email powyżej wskazany.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu zawierania i wykonywania umów o świadczenie usług masaży relaksacyjnych, treningu osobistego oraz przechowywania danych osobowych niezbędnych do bieżącego kontaktu telefonicznego w celu przekazywania informacji odnośnie umawiania terminów masaży (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO). Dane osobowe, które nasi klienci przekazują Administratorowi zapisując się na masaże są umieszczenie w terminarzu zabiegów i dalej przetwarzane w celu realizacji usług związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 5. Dane klientów oraz osób przesyłających wiadomości lub kierujących zapytania w formie elektronicznej (na naszej stronie internetowej lomilomi.waw.pl ) są przetwarzane w celu wymiany wzajemnej korespondencji lub udzielenia odpowiedzi na zadane pytania. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest zgoda (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wymiany wzajemnej korespondencji lub do otrzymania odpowiedzi na zadane pytania.
 6. Podanie danych osobowych w powyższych celach jest dobrowolne, ale niezbędne do ich realizacji.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności przez okres niezbędny do realizacji usług na rzecz naszych klientów. Długość przetwarzania danych osobowych wynikać może z przepisów prawa, otrzymanych zgód na przetwarzanie danych lub realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w szczególności w zakresie niezbędnym do dochodzenia lub ustalenia roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami.
 8. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być przetwarzane również przez podmioty przetwarzające, z którymi Administrator współpracuje, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 9. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie podlegają procesom opartym na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie podlegają profilowaniu.
 10. Administrator nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Jeżeli Administrator przetwarza lub będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie zgody, klientowi zawsze przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.